Oost-Vlaanderen
 
Antwerpen
 
Limburg
 
Brussel
 
West-Vlaanderen

Dynahmiek Oost-Vlaanderen

VOORDRACHTEN VOOR PARTNERS, GEZINSLEDEN EN MANTELZORGERS VAN PERSONEN MET NAHWat is de impact van NAH op gezin en relaties?

DO 19 SEPTEMBER 2019 INFOSESSIE GENT CODE 269

Deze activiteit is bedoeld voor familieleden van personen met NAH. Studenten en professionelen kunnen niet deelnemen aan deze activiteit.

Wat we denken en hoe we in gedrag reageren op de omgeving heeft alles te maken met de cognitieve functies van onze hersenen: ze verwerken de informatie en sturen onze reacties hierop. Iemand met NAH kan hier problemen mee hebben. Zo kan het voorkomen dat wat de persoon in kwestie denkt niet overeenstemt met zijn gedrag, wat hij zegt of wat hij bedoelt. Dat wordt bij NAH al snel geïnterpreteerd als een verandering in iemands persoonlijkheid. De omgeving merkt gedragingen of uitingen van emoties die voordien niet of in mindere mate aanwezig waren. Iemand met NAH kan veel vlugger geïrriteerd zijn, vatbaarder voor depressies, egocentrisch, woede- uitbarstingen hebben, enz. Dit leidt bijna zeker tot misverstanden in de communicatie. Elkaar niet begrijpen lokt sowieso problemen uit en zorgt voor de persoon met NAH opnieuw voor frustraties en gevoelens van machteloosheid, afhankelijkheid en hulpeloosheid. Niet uitzonderlijk geuit in negatieve emoties. Gevolgen die lichamelijk minder zichtbaar zijn, maar een onvermijdelijke impact hebben op relaties met dierbare personen.

Hoe kan je dit bespreekbaar maken? Hoe kan je hiermee als partner, gezinslid, vriend of mantelzorger omgaan op moeilijke momenten? Dit is geen vanzelfsprekend proces, maar er zijn een aantal hulpmiddelen die het voor mantelzorgers en een stuk(je) eenvoudiger maken. We stellen ze tijdens deze lezing voor.

Engelien Lannoo

klinisch neuropsycholoog

donderdag 19 september 2019 / 18 tot 20 uur
Kostprijs: gratis
Locatie: UZ Gent Revalidatiecentrum K7, De Pintelaan 185, 9000 Gent

Inschrijven via www.sig-net.be > vormingen Code 269


Hoe ga ik om met de stemmingswisselingen en angsten bij mijn partner met NAH?

MA 7 OKTOBER 2019 INFOSESSIE GENT CODE 273

Deze activiteit is specifiek bedoeld voor familieleden van personen met NAH. (Tegelijk is er een bijeenkomst over hetzelfde thema voor personen met NAH: zie code 274) Studenten en professionelen kunnen niet deelnemen aan deze activiteit.

Mensen met NAH krijgen heel wat emoties te verduren. Van de ene dag op de andere zijn zij erg veranderd. Ook hun omgeving reageert totaal anders op hen. Dit kan aanleiding geven tot depressieve of sombere gevoelens, gevoelens van machteloosheid en incompetentie. Het leidt tot een rouwproces over alles wat verloren ging. Tenminste, als er inzicht is dat er iets veranderd is, want vaak is ook dat inzicht verstoord. En wanneer er inzicht is, blijkt het niet altijd even gemakkelijk elkaar in het verdriet te vinden. Soms voel je je meer hulpverlener dan partner, soms heeft de persoon met NAH het moeilijk om zijn lot te aanvaarden en reageert hij/zij zich af op jou. Naast het verdriet zijn er vaak ook angsten die door het hersenletsel uitgelokt worden: het gevoel van basisveiligheid ('ons overkomt zoiets niet') kan aangetast zijn, er kan ook schrik zijn om onder de mensen te komen ...

Dergelijke thema’s komen aan bod tijdens deze gespreksavond met andere familieleden. Naast theorie is er tijd om gedachten en ervaringen uit te wisselen.

An Cornelis

klinisch psycholoog

maandag 7 oktober 2019 / 19 tot 21.15 uur
Kostprijs: 5 euro
Locatie: UZ Gent Revalidatiecentrum K7, De Pintelaan 185, 9000 Gent

Inschrijven via www.sig-net.be > vormingen Code 273


Ik heb NAH, hoe ga ik om met mijn angsten en stemmingswisselingen?

MA 7 OKTOBER 2019 INFOSESSIE GENT CODE 274

Deze activiteit is uitsluitend bedoeld voor personen met NAH.
(Tegelijk is er een bijeenkomst over hetzelfde thema voor familie van personen met NAH: zie code 273) Studenten en professionelen kunnen niet deelnemen aan deze activiteit.

Een niet-aangeboren hersenletsel kan een hele resem gevolgen hebben, al dan niet duidelijk zichtbaar. De confrontatie met deze gevolgen zorgt vaak voor emotionele moeilijkheden. Stemmingsproblemen (zoals een depressie) en ook angstproblemen komen heel vaak voor na het oplopen van een hersenletsel.

Belangrijk is om dit bij onszelf te kunnen vaststellen en nog belangrijker te leren hoe we met bepaalde gedachten en gevoelens kunnen omgaan. Ook verwerken of leren plaatsen van bepaalde gevolgen van het hersenletsel kan emotionele problemen met zich meebrengen. Het feit dat zaken niet meer ‘vanzelf’ gaan of niet meer verlopen zoals vroeger, zorgt vaak voor angst of verdriet.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we dieper in op mogelijke gevolgen waarmee we na het oplopen van een hersenletsel geconfronteerd worden. We bieden ook adviezen aan in het omgaan met eventuele emotionele moeilijkheden. Er is zeker ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en tips met elkaar.


Wouter Lambrechtlinisch neuropsycholoog

maandag 7 oktober 2019 / 19 tot 21.15 uur
Kostprijs: 5 euro
Locatie: UZ Gent Revalidatiecentrum K7, De Pintelaan 185, 9000 Gent

Inschrijven via www.sig-net.be > vormingen Code 274


Hoe omgaan met emoties en gedrag na NAH?

MA 14 OKTOBER 2019 INFOSESSIE DEINZE CODE 276

Deze activiteit is bedoeld voor familie en netwerk van personen met NAH. Studenten en professionelen kunnen niet deelnemen aan deze activiteit.

Een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) heeft doorgaans gevolgen voor de persoon in kwestie en zijn omgeving. Naast mogelijke zichtbare gevolgen zoals bijvoorbeeld moeilijker kunnen stappen, kunnen er ook veranderingen zijn in de hersenfuncties zelf: emotionele patronen en gedragingen.

De persoonlijkheid van iemand met NAH kan grondig veranderd zijn in vergelijking met wie hij/zij was voor het incident. De omgeving merkt gedragingen of uitingen van emoties die voordien niet of in mindere mate aanwezig waren. Iemand met NAH kan veel vlugger geïrriteerd zijn, vatbaarder voor depressies, egocentrisch, woede- uitbarstingen hebben, enz. Stuk voor stuk gevolgen die lichamelijk minder zichtbaar zijn, maar wel een grote impact hebben op de relaties met dierbare personen.

Hoe kan een partner, gezinslid, vriend of mantelzorger hiermee omgaan? We bespreken het tijdens deze bijeenkomst.

Een initiatief tijdens de Week van NAH

Gunther Van Bost

klinisch neuropsycholoog

maandag 14 oktober 2019 / 19 tot 21 uur Kostprijs: gratis
Locatie: CAR Ter Kouter, Kouter 91, 9800 Deinze

Inschrijven via www.sig-net.be > vormingen Code 276


Omgaan met emoties en gedrag na NAH

Vorming voor studenten

DI 22 OKTOBER 2019 LEZING GENT CODE 280

Deze vorming is uitsluitend voor STUDENTEN bedoeld.

‘Cognitief’ slaat op de menselijke mogelijkheden tot het verwerken van voorstellingen en informatie in de hersenen. Iemand met een niet-aangeboren hersenletsel kan hier problemen mee hebben. Zo kan het voorkomen dat wat de persoon in kwestie denkt niet overeenstemt met zijn gedrag, wat hij zegt of wat hij bedoelt. Dit kan uiteraard tot misverstanden leiden in de communicatie. Elkaar niet begrijpen lokt sowieso problemen uit en zorgt voor de persoon met NAH opnieuw voor frustraties en gevoelens van machteloosheid, afhankelijkheid en hulpeloosheid, niet uitzonderlijk geuit in negatieve emoties. Er kan dus een grote invloed zijn op de persoonlijkheid: veel vlugger geïrriteerd, vatbaarder voor depressies, woede-uitbarstingen hebben, enz. Stuk voor stuk gevolgen die lichamelijk minder zichtbaar zijn, maar toch een grote impact hebben op de relaties met dierbare personen. Soms heeft een persoon met NAH niet eens zelf door dat de omgeving veranderingen opmerkt.

Hoe kan je dit bespreekbaar maken? Hoe kan je hiermee als partner, gezinslid, vriend of mantelzorger omgaan op moeilijke momenten? En hoe gaat de persoon in kwestie er zelf mee om?

Wouter Lambrecht

klinisch neuropsycholoog

dinsdag 22 oktober 2019 / 18.30 tot 21 uur
Kostprijs: 15 euro
Locatie: Hersenletselpraktijk, Palinghuizen 145, 9000 Gent

Inschrijven via www.sig-net.be > vormingen Code 280


Hoe ga ik om met veranderd karakter en emoties bij mijn partner met NAH?

MA 2 DECEMBER 2019 INFOSESSIE GENT CODE 286

Deze activiteit is specifiek bedoeld voor familieleden van personen met NAH. (Tegelijk is er een bijeenkomst over hetzelfde thema voor personen met NAH: zie code 287) Studenten en professionelen kunnen niet deelnemen aan deze activiteit.

Een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan optreden ten gevolge van een (verkeers)ongeval, een beroerte, infecties, een hersentumor of een ander trauma waarbij de hersenen beschadigd worden. Samen met de persoon wordt ook zijn omgeving getroffen door de gevolgen die dit kan opleveren. Er kunnen zichtbare gevolgen zijn zoals moeilijkheden bij het bewegen, en minder zichtbare gevolgen zoals emotionele veranderingen, moeilijk kunnen onthouden, enz.

Een van de moeilijkere gevolgen zijn veranderingen in het karakter of de persoonlijkheid van de persoon met NAH. Tijdens deze samenkomst bespreken we een aantal veel voorkomende vormen van schade en de gevolgen hiervan op emotie, relaties en gedrag. Dikwijls merken we dan dat het niet de persoonlijkheid is die veranderd is, maar welomschreven gedrag. We gaan hier samen naar op zoek en trachten door psycho-educatie en richtlijnen in omgang dit gedrag hanteerbaarder te maken.

Wouter Lambrecht

klinisch neuropsycholoog

maandag 2 december 2019 / 19 tot 21.15 uur
Kostprijs: 5 euro
Locatie: UZ Gent Revalidatiecentrum K7, De Pintelaan 185, 9000 Gent

Inschrijven via www.sig-net.be > vormingen Code 286


Ik heb NAH, hoe ga ik om met mijn veranderd karakter en emoties?

MA 2 DECEMBER 2019 INFOSESSIE GENT CODE 287

Deze activiteit is specifiek bedoeld voor personen met NAH.
(Tegelijk is er over hetzelfde thema een activiteit voor familieleden van personen met NAH: zie code 286) Studenten en professionelen kunnen niet deelnemen aan deze activiteit.

Sinds je hersenletsel heb je dikwijls het gevoel niet juist begrepen te worden. Je windt je sneller op en ruzies lijken veel meer dan vroeger voor te komen. Het lijkt alsof de mensen uit je omgeving veranderd zijn. Hun hulpvaardigheid is groter dan je wilt en sommige vrienden van vroeger komen niet meer langs. Als je vraagt waarom, krijg je in het beste geval het antwoord dat jij zelf zoveel veranderd bent.

Hoe vaak krijg je te horen dat je veranderd bent, terwijl je dat zelf niet echt vindt? Of juist wel en je wilt weer de oude zijn, maar dat lukt je niet. Er zijn dingen anders geworden, daar kun je niet omheen. Daar samen met je dierbaren leren mee omgaan, is een grote opdracht.

Tijdens deze gespreksavond gaan we in op dit thema.

Katrijn Vanden Driessche

klinisch neuropsycholoog

maandag 2 december 2019 / 19 tot 21.15 uur
Kostprijs: 5 euro
Locatie: UZ Gent Revalidatiecentrum K7, De Pintelaan 185, 9000 Gent

Inschrijven via www.sig-net.be > vormingen Code 287

Microsoft Word - Flyer najaar 2019 - NAH

aan het milieu vooraleer je dit afprint