Oost-Vlaanderen
 
Antwerpen
 
Limburg
 
Brussel
 
West-Vlaanderen

Dynahmiek Oost-Vlaanderen

VOORDRACHTEN VOOR PARTNERS, GEZINSLEDEN EN MANTELZORGERS VAN PERSONEN MET NAHOntmoeting en vorming
Omgaan met veranderd gedrag en emoties na NAH

Bij NAH kan het voorkomen dat wat de persoon in kwestie denkt niet overeenstemt met zijn gedrag, wat hij zegt of wat hij bedoelt. Dit kan tot misverstanden leiden in de communicatie. Elkaar niet begrijpen lokt sowieso problemen uit en zorgt voor de persoon met NAH opnieuw voor frustraties en gevoelens van machteloosheid, afhankelijkheid en hulpeloosheid. Niet uitzonderlijk geuit in negatieve emoties. Er kan dus een grote invloed zijn op de persoonlijkheid: veel vlugger geïrriteerd, vatbaarder voor depressies, woede-uitbarstingen hebben, enz. Stuk voor stuk gevolgen die lichamelijk minder zichtbaar zijn, maar toch een grote impact hebben op de relaties met dierbare personen.

Hoe kan je dit bespreekbaar maken? Hoe kan je hiermee als partner, gezinslid, vriend of mantelzorger omgaan op moeilijke momenten? En hoe gaat de persoon in kwestie er zelf mee om? Boeiende vragen behandeld door Engelien Lannoo op donderdagavond 7 juni in UZ Gent K7

Deze activiteit is bedoeld voor personen met NAH en hun partners, ouders en familieleden.

Een initiatief van Sig i.s.m. UZ Gent > Meer info en inschrijven

NAH (niet-aangeboren hersenletsel)
Vorming en ontmoeting met lotgenoten 


 

denk aan het milieu vooraleer je dit afprint